on-the-job support voor het verbeteren van de communicatieprestaties

Tegenwoordig is voor (non) profit organisaties een heldere, relevante communicatie van cruciaal belang.
– hogere bekendheid
– meer en/of sterkere binding met de relaties
– gemotiveerde medewerkers/vrijwilligers
– effectievere fondsenwervende acties en/of evenementen
Zo heeft elke organisatie wel een specifiek communicatiedoel.

Maar ook zijn er typische situaties waarbij een geheel nieuwe marktbewerking snel moet worden gelanceerd. Of verdere verbeteringen van bestaande activiteiten.

De praktijk wijst uit dat het vaak schort aan het vermogen of de tijd om de doelstellingen te realiseren. Zowel in kennis, capaciteit, overzicht of slagkracht.

Raymond van Hooft is aanjager, verbindt en versterkt concepten on-the job. Trekt -tijdelijk- vastgelopen projecten weer vlot. Ondersteunt en concretiseert lang sluimerende ambities.

Een betaalbare optie, vergeleken met interim managers, coaches en reclamebureaus.

corporate folder


Gerealiseerd door Quickstart Een initiatief van Budeco